Програмна діяльність

ДОВГОСТРОКОВІ ПРОГРАМИ
ФОКУСИ

Людина

Спрямованість на широке коло відвідувачів та професіоналів з культурного сектору, на стимуляцію та створення умов для особистісного та професійного розвитку, популяризацію досягнень або унікальних компетенцій окремих спеціалістів тих чи інших галузей, підтримку розвитку особистості та поглиблення загальних знань в культурній площині.

Місто

Дослідження міста як явища, ступеня впливу міського середовища на рівень можливостей розвитку людей. Вивчення та висвітлення актуальних питань: від зручності інфраструктури до міри гуманного ставлення мешканців до природи, із залученням спеціалістів з архітектури, урбаністів, ініціативної молоді та небайдужої міської громади.

Країна

Підтримка стратегії формування сучасного іміджу України. Ukraine NOW — це масштабні проєкти, які включають різні формати презентації національного продукту: від мистецьких виставок до галузевих конференцій — прогресивні, актуальні, інноваційні ініціативи та сучасні форми представлення національної спадщини.
ФОРМИ
Кураторські проєкти
Підтримка кураторських досліджень та створення за їх результатами мистецьких проектів, презентацій книг, проведення лекцій тощо.
Фестивалі, ярмарки, конференції
Реалізація проектів на партнерських засадах та ініціювання власних заходів.
Освітня платформа
Проведення тренінгів, workshop, лекцій та майстер-класів для широкого кола відвідувачів та професійних спільнот.
Налагодження комунікацій
Круглі столи, дискусії з обговорень суспільно важливих питань, налагодження міжгалузевих комунікацій та діалогу з владою.
Діалогові панелі
Зустрічі з відомими діячами тих чи інших галузей.
Проєкти міждисциплінарної програми мають гнучку форму та можуть доповнювати один одного, створювати синергетичні взаємозв'язки, які підсилюють загальну структуру програми. Проєкти можуть масштабуватися, тобто окремі ініціативи можуть бути об'єднані у нові форми представлення (фестиваль, конференція), або виокремлені самодостатні складові масштабних проєктів та представлені окремо.
ЗВІТИ